KLANTENSERVICE
Levering

Afkoelings periode
De goederen mogen binnen 7 werkdagen geruild worden, mits de artikelen en verpakking onbeschadigd zijn. Uitgezonderd: zijn artikelen die speciaal voor u zijn bewerkt, bijvoorbeeld materialen op maat gemaakt of op maat besteld. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt. De kosten van zending en retourzending komen voor uw eigen rekening.

Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

 • Aankoop van onroerend goed
 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen
 • Kranten en tijdschriften
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
 • Financiële diensten
 • Weddenschappen en loterijen
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode.
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!)
 • Het bezoekadres van de leverancier
 • Gegevens omtrent eventuele garantie
 • Levering van goederen zolang de voorraad strekt!

  Voor vragen over uw orderstatus kunt u mailen naar: info@eureka-billard.nl, vermeldt hierbij altijd uw ordernummer. Ook kunt u tijdens kantoortijden bellen met +31 (0) 73 503 12 64.